Våra produkter innehåller naturliga probiotiska mikrober. De kan effektivt restaurera övergödda sjö- och vattensystem, skapa hållbara och effektiva odlingsystem i skog, lantbruk och växthusodling. Till djurhållning finns preparat som förbättrar hälsa och miljö. För renhållningsindustrin finns lösningar som förhindrar odör, förbättrar vattenrening och skapar kompost av hög kvalitet.
Botanic Culture har som mål att sprida tekniken med probiotiska mikrober och därigenom bidra till ett hållbart samhällsbygge.

Skapa ett stabilt ekologiskt system och höj skörden!

Lars-Erik Lennartsson på Mölnebo Odlingar har höjt sin tomatskörd betydligt med hjälp av det tillväxtstimulerande preparatet Mikroferm. Se vetenskapliga rapporter om tomatodling

Mikroferm består av probiotiska mjölksyrebakterier, fotoautotrofa bakterier och jästsvampar. Genom fermentation och samverkan mellan dessa grupper produceras en mängd bioaktiva ämnen som enzymer, aminosyror, vitaminer och antioxidanter mm. Mikroberna frigör även organiska syror som bryter ned jord till för växterna tillgängliga näringsämnen.

Väck livet i jorden. Skapa ett stabilt ekologiskt system.